Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


9.C figyelem! Segítségként itt van a projekt pontos leírása!

A Reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

                                    

 
Téma: A Reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
 
 
A projekt résztvevői:
             9. osztályos tanulók
             A projektvezetők: történelem tanárok valamint a magyar,rajz, ének-zene és pályaorientációt
             tanító tanárok.
 
A projekt előfeltétele:
             A tanulók legyenek tájékozottak a felvilágosodás korának művészetében.
             A projektvezető bevezetésként néhány óra keretében általános képet nyújt a felvilágosodás   eszméiről ( liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus), melyek a politikai gondolkodásmódot formálták, valamint tanulói beszámolókkal vázolják a kor művészeti irányzatait,
motiválja a tanulókat.
 
A projekt ideje: 6 hét,12 tanóra keretében
 
A projekt célja:
              Bemutatni a felvilágosodás korának világát, kiállítás szervezése.
 
 
 
Feldolgozható témakörök:
 
-         Magyarország a 18-19. század fordulóján
-         Reformkor megoldandó feladatai
-         Széchenyi István és reformprogramja
               -     Kossuth Lajos és reformprogramja
-     Országgyűlések a reformkorban
-         A márciusi forradalomtól a szabadságharc kitöréséig
-         A szabadságharc költője Petőfi Sándor
-     A szabadságharc menete a Függetlenségi Nyilatkozatig
-         A szabadságharc bukása és megtorlás
-         Ajánlott irodalom: Források megnevezése
 
 
 
 
 
 
 
A projekt szakaszai:
  1. Előkészítő szakasz: A “ Költő visszatér “ Mandala előadás megtekintése..
  2. Ismeretek gyűjtése.
  3. Anyag rendszerezése, feldolgozása.
  4. Közös munka értékelése – tanulói értékelés ( pl.: “ Én így láttam a projektet”)
  5. Tanári értékelés, dokumentáció.


A projekt kivitelezése:
-         Magyarország a 18-19. század fordulóján: tanulói összefoglaló
-         Reformkor megoldandó feladatai: a legfontosabb csoportok vázolása
-         Széchenyi István és reformprogramja: rövid életrajz, mintha naplót írna
               -          Kossuth Lajos és reformprogramja: rövid életrajz a Pesti          Hírlapban, bemutatkozás az olvasóknak
-         Országgyűlések a reformkorban: A reformkori országgyűlés  szerkezete, “ Országgyűlési Tudósítások” az 1843-44-es rendi országgyűlésről.
-         A márciusi forradalomtól a szabadságharc kitöréséig: 1848 március 15 képekben
-         A szabadságharc költője Petőfi Sándor: Forradalmi verseiből szemelvény
-         A szabadságharc menete a Függetlenségi Nyilatkozatig: Térkép , Első felelős magyar kormány
-         A szabadságharc bukása és megtorlás: Aradi vértanúk, visszaemlékezés
-         Ajánlott irodalom: Források megnevezése
 
 
Irodalom – történelem: Korabeli irodalmi politikai szövegek elemzése.Történelmi kutatások a kor
nagyjai után. ( Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Károly, Katona József, báró Jósika Miklós, báró Eötvös József, Vörösmarti Mihály, stb.)
Rajz: Korabeli festmények elemzése, tabló készítése.
Ének-zene: A kor zenei kiválóságainak megismerése ( Erkel Ferenc, Liszt Ferenc),szabadságharc indulói.
Pályaorientáció: A kereskedelem és vendéglátása múltja 1825-1849. ( Országos Védegylet)
Testnevelés: Korabeli táncok elemeinek begyakorlása.
Osztályfőnöki óra: Múzeumlátogatás.
Informatika: Kutatási lehetőség ( Internet, CD anyag, szövegszerkesztés)
 
 
A projekt bemutatás:
A tanulók munkájából kiállítás szervezése.
Tanulmányi verseny.
 
 
Nézd meg a linkeket is!!